Näringsdepartementet

Regeringen beslutar om pengar till Strömsunds kommun för projektet Kraftcentrum

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2003 11:22 CEST

Åsa Gunnarsson
Pressekreterare hos
arbetslivsminister
Hans Karlsson
070-267 84 26
08-405 12 65

Johannes Sjögren
Departementssekreterare
08-405 12 36


Regeringen beviljade i dag Strömsunds kommun 2,5 miljoner kronor som en
delfinansiering till projektet Kraftcentrum – ta vara på kraften och
skapa en vilja till lärande. Projektet ska pågå i tre år och är ett
samarbetsprojekt mellan Strömsunds kommun, Länsstyrelsen i Jämtlands
län, försäkringskassan, arbetsförmedlingen i Strömsund och Samhall
AB.
I Strömsunds kommun kraftsamlas det kring frågor som rör människor som
står utanför ordinarie arbetsmarknad. Lokalsamhällets olika aktörer
mobiliseras i en process som gynnar den enskilde i form av
rehabilitering, praktik och lärande och samtidigt utvecklar skola och
samhälle.
- Att få långtidsarbetslösa och långtidssjukskriva tillbaka till
arbetsmarknaden är oerhört viktigt. De olika aktörernas aktiva
samarbete ger bra förutsättningar att lyckas med projektet, säger
arbetslivsminister Hans Karlsson.
Idén bygger på att via kopplingen till lokalsamhället och de olika
samarbetsparterna öka variationen i det utbud som ska underlätta för
den arbetslöse och den sjukskrivne att komma tillbaka till
arbetslivet. Lärandet är en självklar grundsten i processen. Det
innebär att den lokala skolan blir av stor betydelse i kombination med
insatser från till exempel folkbildningens aktörer och distansoberoende
utbildningar.