Försvarsdepartementet

Regeringen beslutar om stöd till Liberia

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2003 15:05 CEST

Regeringen har idag beslutat att ge Statens räddningsverk (SRV) i uppdrag att lämna stöd till FN-organet World Food Programme (WFP) I Liberia.

Statens räddningsverk har bett om regeringens tillstånd att genomföra en stödinsats i Liberia. Insatsen innebär att SRV donerar överskottsmateriel till WFP i Liberia, vars resurser efter den senaste tidens inbördes stridigheter i Liberia har stulits eller plundrats. Statens räddningsverk ska skänka nio lastbilar med släp samt tre så kallade verkstadskärror med verktyg och reservdelar. Därutöver ska fem personer från SRV resa med till Liberia för att under cirka två månaders tid kunna stödja WFP med instruktioner. Lastbilarna ska användas främst för distribution av livsmedel. Insatsen finansieras av WFP och är preliminärt budgeterad till 2 315 000 kronor för två månader.

Sverige har en god beredskap för att ytterligare bistå Liberia så fort säkerhetsläget gör det möjligt för hjälporganisationer att nå fram till de nödlidande. Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
(Sida) har i år fattat beslut om cirka 40 miljoner kronor till humanitära insatser i landet. Stödet har fördelats till en rad FN-organ och andra organisationer som regeringen hoppas ska kunna fortsätta och förstärka sitt arbete så fort säkerhetssituationen förbättras.

Statens Räddningsverk kommer snarast möjligt att lasta materiel och sedan direkt avresa med personal och materiel till Liberia. Vid intresse från media att delta vid lastningen och träffa dem som ska resa, kontakta Mats Oscarsson.

Anna Birgerson, Pressekreterare
08-405 25 15, 070-388 72 72

Mikael Wolfbrandt, Dep.sekreterare
08-405 37 74

Mats Oscarsson, Press officer Räddningsverket
054 - 13 51 03, 070-321 88 73