Svenska kommittén mot antisemitism

Regeringen beviljar Svenska kommittén mot antisemitism bidrag för att öka elevers kunskaper om antidemokratiska ideologier, Förintelsen och andra brott mot mänskligheten

Pressmeddelande   •   Maj 24, 2014 10:10 CEST

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) har beviljats ett bidrag på fem 
miljoner kronor av regeringen för en utbildningssatsning om antidemokratiska 
ideologier, Förintelsen och andra brott mot mänskligheten riktad till 
högstadieelever.

Inom ramen för projektet kommer SKMA att arrangera elevresor till Förintelsens 
platser i Polen. Cirka 400 elever och runt 50 lärare kommer att delta. I 
utbildningen ingår även ett förberedande och ett uppföljande seminarium. Syftet 
är att öka elevernas kunskaper om innebörden och konsekvenserna av rasistiska 
och antidemokratiska idéer och fördjupa förståelsen för demokratin och dess 
grundläggande värderingar.

– Jag är väldigt glad att regeringen fattat detta viktiga beslut. I en tid 
när högerextremism och intolerans växer är det oerhört angeläget att ge 
unga människor kunskap om de avgrunder som antisemitism, rasism och 
antidemokratiska läror leder till – och att ge dem verktyg för att motverka 
dessa strömningar, säger Willy Silberstein, ordförande i Svenska kommittén mot 
antisemitism.

– Svenska kommittén mot antisemitism har stor kompetens och erfarenhet av att 
genomföra denna typ av utbildningar. Regeringens beslut är ett kvitto på det höga 
förtroende som SKMA åtnjuter i det svenska samhället, säger Willy Silberstein.

SKMA har under senare år med stöd av regeringen genomfört en utbildningssatsning 
i Malmö om antisemitism och islamofobi.

Kontaktuppgifter: info@skma.se eller 070-606 26 00

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) bildades 1983. Det är en religiöst och 
politiskt obunden organisation som har till syfte att motverka och sprida kunskap 
om antisemitism och rasism. Läs mer på www.skma.se

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) bildades 1983. Det är en religiöst och 
politiskt obunden organisation som har till syfte att motverka och sprida kunskap 
om antisemitism och rasism. Läs mer på www.skma.se