Kristdemokraterna, KD

Regeringen bluffar om äldreomsorgen

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2006 10:44 CEST

– Den socialdemokratiska regeringens har genom en nationell utvecklingsplan gjort ett stort nummer av sin satsning på äldreomsorgen. Ett löfte lyder 10 miljarder kronor på tio år. Men vid en närmare granskning visar det sig att regeringen redan hunnit friskriva sig från det löftet.

Det säger Maria Larsson, vice partiordförande för Kristdemokraterna, i en skriftlig fråga.

– Det är dags för äldreomsorgsminister Ylva Johansson att förklara hur det ligger till med de tio miljarderna.

– I utvecklingsplanen (prop.2005/06:115) skriver regeringen att man kommer att verka för att de samlade resurserna till vård och omsorg om äldre de kommande tio åren successivt ska höjas med tio miljarder kronor. Därefter kommer brasklappen: ”Ansvaret för att förverkliga detta vilar gemensamt på staten. Kommunerna och landstingen”. Samma formulering återkommer också i vårbudgetpropositionen.

– Det finns en oroande historia bakom de resurstillskott som regeringen tidigare utlovat. Resurstillskott till bland annat äldreomsorgen har nämligen inte kommit landstingen och kommunerna till del så som det förespeglades när tillskotten presenterades. Orsaken är att satsningarna har kombinerats med indragningar. Till exempel har transaktionerna mellan den kommunala sektorn och staten under en lång rad år i slutändan hamnar på noll. Bland annat under de år handlingsplanen för äldrepolitiken genomfördes, som i mångt och mycket liknar den nya utvecklingsplanen, säger Maria Larsson.

Den skriftliga frågan bifogas i sin helhet längst ner i mailet


För mer information

Maria Larsson
förste vice partiordförande, kd
070-343 95 84

Cecilia Erdalen
pressekreterare
076-527 25 27

www.kristdemokraterna.se

Nedan följer frågan i sin helhet:

Socialdemokraterna har deklarerat att äldrepolitiken ska spela en framträdande roll i deras valrörelse. Under den senaste socialdemokratiska partikongressen utlovades 10 miljarder kronor till äldreomsorgen de närmaste tio åren. Senare klargjordes att det var frågan om en nivåhöjning av resurstillskotten till äldreomsorgen. Men i den så kallade utvecklingsplanen för äldreomsorgen (prop.2005/06:115) tillkommer en slags brasklapp, eftersom regeringen tydligt anger att ansvaret för de tio miljarderna vilar gemensamt på kommunerna, landstingen och staten (s. 20). Samma formulering återkommer i vårbudgetpropositionen (s.26):

”Regeringen aviserade i utvecklingsplanen att den kommer att verka för att de samlade resurserna till de äldre ska öka med successivt 10 miljarder kronor under de kommande tio åren. Ansvaret för att förverkliga detta vilar gemensamt på stat, kommuner och landsting.” Äldreomsorgen är ett välfärdsområde som behöver mer resurser. Men det är tyvärr bara att konstatera att Socialdemokraternas löfte om långsiktiga resurstillskott till äldreomsorgen är högst osäkert.

Min fråga är:

Avser statsrådet skapa klarhet kring den socialdemokratiska regeringens löfte om resurstillskott till äldreomsorgen?