Svenskt Näringsliv

Regeringen bör agera för att värna svensk basindustris konkurrenskraft

Pressmeddelande   •   Dec 29, 2009 13:24 CET

Den svenska regeringen bör på samma sätt som den finska regeringen öppna för att inte införa särskilda krav på svavelhalten i fartygsbränslen innan samma regler gäller för hela Europa. Det säger Svenskt Näringslivs vVD Annika Lundius i en kommentar:

- Svensk basindustri befinner sig i en svår ekonomisk situation och möter en hård global konkurrens. I det läget är det av yttersta vikt att industrin kan konkurrera på samma villkor som industrin i våra konkurrentländer.

För transporter i Östersjön och Nordsjön kan en internationell konvention komma att leda till att det införs krav på extremt låga svavelhalter i fartygsbränslen, 0,1 procent.

Så låga svavelhalter i fartygsbränslet skulle dramatiskt öka transportkostnaderna för den svenska basindustrin. Den svenska basindustrins kostnader för sjötransporter beräknas öka med 60 %. Räknat på förädlingsvärdet för basindustrin innebär det en ökning med 4-9 %. Detta kommer medföra höjda priser och en försämrad konkurrenskraft.

Samtidigt kommer landtransporterna öka, p g a lägre kostnader, vilket då är till nackdel för miljön.

Den finska regeringen har i detta läge utnyttjat en juridisk möjlighet, som finns fram till årsskiftet 2009/2010, att låta att sådant besluts ikraftträdande vad gäller finländsk industri och sjöfart vara beroende av den finska riksdagens samtycke.

Svenska regeringen bör nu skyndsamt agera på samma sätt för att säkerställa att samma villkor kommer att gälla för hela Europa.

Regeringen bör värna den svenska industrins konkurrenskraft, avslutar Annika Lundius sin kommentar.

Presskontakt:

Maria Ludvigsson, tel 08-553 430 01

Svenskt Näringsliv samlar 50 medlemsorganisationer och 55 000 företag med 1,7 miljoner anställda. Följ vår verksamhet på vår hemsida www.svensktnaringsliv.se och genom våra olika nyhetsbrev. Prenumerera på http://www.svensktnaringsliv.se/nyhetsbrev/
Vår pressjour når Du på telefon 08-553 43 001.