Vänsterpartiet

Regeringen bör ompröva beslutet om licensjakt på varg

Pressmeddelande   •   Jan 04, 2010 15:15 CET

Vänsterpartiets miljöpolitiska talesperson Wiwi-Anne Johansson begär en interpellationsdebatt med miljöminister Andreas Carlgren om vargjakten.

- Regeringen har sagt att vargjakten ska vara ”begränsad och strikt kontrollerad”. Menar miljöministern verkligen att den genomförda massjakten på varg där 12 000 jägare har getts tillstånd att skjuta av hela 10 % av vargstammen, och där överträdelser och skadeskjutningar har förekommit, har varit ”begränsad och strikt kontrollerad”

- Jag vill att miljöministern förklarar vilken vetenskaplig grund regeringen baserar sin vargpolitik på. Vargstammen är enligt forskarna på SLU långt från gynnsam bevarandestatus. I det läget är det helt orimligt att tillåta en minskning av vargstammen. Vänsterpartiet menar att regeringen bör ompröva beslutet om licensjakt på varg.

- I vanlig ordning består regeringens miljöpolitik bara av fina ord om biologisk mångfald utan något vettigt innehåll. Miljöministern får faktiskt ta och förklara för svenska folket hur den avser att se till att vargstammen ska bli livskraftig. Ännu har regeringen inte gett något svar på detta utan fallit för vissa intresseorganisationers intensiva lobbying mot vargen, avslutar Johansson.

För mer information:

Wwi-Anne Johansson, 070-576 45 76

Vänsterpartiets presstjänst, 070 - 620 00 64