Riksrevisionen

Regeringen bör strama upp användningen av tilläggsbudget

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2008 09:40 CEST

Regeringens möjlighet att begära extra anslag på tilläggsbudget används för ofta. Många gånger saknas förslag till finansiering och motiv till varför tilläggsanslaget behövs. Det visar en ny granskning från Riksrevisionen.

- Regeringen bör begränsa sin användning av tilläggsbudget. Om användningen av tilläggsanslagen blir alltför omfattande är risken att riksdagen inte får ett heltäckande budgetunderlag att ta ställning till. Det kan inte vara rimligt att under pågående verksamhetsår ändra ett 70-tal anslag, säger riksrevisor Eva Lindström.

I mitten av 1990-talet reformerades den statliga budgetprocessen. Utgångspunkten var att sätta tydliga ramar för budgetbesluten. Därigenom kunde förutsättningar skapas för fullständighet i budgetbesluten och långsiktighet för den statliga verksamheten. Riksrevisionens bedömning är att tilläggsbudget i första hand bör användas när oförutsedda utgifter uppstår som antingen är bestående eller omfattande. Men granskningen visar att det är endast ett av fem förslag på tilläggsbudgeten som bedöms uppfylla dessa krav. Förslagen på tilläggsbudgeten saknar dessutom ofta finansiering. Under perioden 1998-2008 har regeringen genom tilläggsbudget begärt i snitt 8 miljarder kronor i extra anslag per år.

Granskningen visar vidare att en tredjedel av de fall där regeringen begärt tilläggsanslag i stället kunde ha hanterats genom användning av så kallad anslagskredit eller anslagssparande. Det är viktigt att det finns riktlinjer om vad som krävs för att ett förslag ska bli föremål för tilläggsbudget.

Fakta: När riksdagen beslutat om statsbudgeten får regeringen använda statens medel på det sätt riksdagen bestämt. Under löpande budgetår kan dock oförutsedda och omfattande utgifter uppstå vilket gör att regeringen behöver ha viss flexibilitet i budgetbeslutet. Regeringen kan då använda anslagssparande, anslagskredit eller tilläggsbudget. En praxis har vuxit fram där regeringen lämnar förslag om tilläggsbudget två gånger om året. Enligt riktlinjerna ska ett tilläggsanslag finansieras genom motsvarande minskning av annat anslag så att statsbudgetens utgifter totalt sett inte ökar.

Rapporttitel: Regeringens hantering av tilläggsbudgeten. RiR 2008:17.

Rapporten kan hämtas och beställas på www.riksrevisionen.se

Ansvarig riksrevisor: Eva Lindström, 08-517 140 20
Projektledare: Pia Fagerström, 08-517 142 59, 073-445 22 59

Pressansvarig: Martin Engman, 08-517 142 01, 073-445 22 01

Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den statliga verksamheten. Riksrevisionen är en del av riksdagens kontrollmakt och ska genom oberoende granskning medverka till demokratisk insyn och effektiv förvaltning i staten.