Finansdepartementet

Regeringen breddar kompetensen i Finansmarknadsrådet

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2006 10:18 CET

Mats Odell, minister med ansvar för finansmarknadsfrågor, utser i dag, fredagen den 24 november, två nya ledamöter i Finansmarknadsrådet. Dessa är Hans-Erik Andersson som har lång erfarenhet från försäkringsområdet, bland annat som VD för Skandia 2004-06, och Lars Hörngren, chefsekonom på Riksgäldskontoret, med en bred erfarenhet av samhällsekonomiska frågor på det finansiella området.

Den nya regeringen anser att en väl fungerande finansiell sektor är av stor betydelse för samhällsekonomin och att ett förstärkt Finansmarknadsråd kan fylla en viktig roll i utvecklandet av sektorn.

Rådet tillsattes i april i år och består av ledamöter från akademi, näringsliv och offentlig sektor. Dess uppdrag består i att lämna förslag till regeringen, myndigheter och branschen vilka syftar till att främja utvecklingen av den finansiella sektorn och stärka Stockholms roll som finansiellt centrum.

Ordförande för rådet är Kerstin Hessius, VD för tredje AP-fonden, och övriga ledamöter är Magnus Dahlquist, Karl-Olof Hammarkvist, Karin Forseke, Gent Jansson, Harry Klagsbrun och Carl Eric Stålberg.

Finansmarknadsrådets arbete ska redovisas dels i en årlig rapport, dels vid återkommande möten med ansvarigt statsråd och tjänstemän vid Finansdepartementet. Uppdraget omfattar perioden den 27 april 2006 till och med den 27 april 2009.

Ett första möte mellan ansvarigt statsråd Mats Odell och rådet kommer att äga rum i december.


Kontakt:
Cecilia Erdalen
Pressekreterare hos Mats Odell
08-405 17 21
070-353 49 66
cecilia.erdalen@finance.ministry.se

Sonja Daltung
Departementsråd
08-405 37 14

Camilla Ferenius
Sekreterare Finansmarknadsrådet
08-405 59 05