Vänsterpartiet

Regeringen bryter mot budgetöverenskommelsen

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2004 13:17 CEST

Regeringen lämnar i nästa vecka ett förslag om att slopa bostadsersättningen vid eget boende. Förslaget är både illa motiverat och ett brott mot de överenskommelser som fattats i budgeten.

- Detta förslag har alltså regeringen smugit in i budgeten efter det att överenskommelsen var klar, säger Ulla Hoffmann, andre vice ordförande i vänsterpartiet. Vi är bestörta över regeringen agerande, och kommer inte att acceptera några inskränkningar av asylsökandes möjligheter att välja var de vill bo.

Genom att ta bort bostadsersättningen vid eget boende säger sig regeringen spara 65 miljoner. I själva verket skulle ett ökat anläggningsboende bli dyrare för staten. Dessutom skulle det medföra en oacceptabel situation vad gäller trångboddhet på Migrationsverkets förläggningar. Den besparing som regeringen förväntar sig bygger alltså på ett antagande om att de flesta av de asylsökande som idag har eget boende kommer att stanna i det - men nu utan bostadsersättning.

- Genom att begränsa eget boende går regeringen de kommunalpolitiker till mötes som vill stänga sina kommuner för flyktingar, säger Kalle Larsson, ledamot i socialförsäkringsutskottet (v). Förslaget är ytterligare ett inslag i regeringens hårdare linje gentemot asylsökande. Att ta bort möjligheten till eget boende löser inga problem med segregation och trångboddhet. Regeringens förslag gör redan fattiga människor ännu fattigare.

För ytterligare kommentarer, kontakta:
Ulla Hoffmann, andre vice ordförande i vänsterpartiet, 08-786 46 63
Kalle Larsson, riksdagsledamot, 0703-43 96 74
Matti Kataja, pressekreterare, 0709-28 30 10