RFSL

Regeringen drar ut på borttagandet av tvångssteriliseringarna

Pressmeddelande   •   Mar 27, 2012 12:52 CEST

I förra veckan kom regeringens lagrådsremiss gällande ändringar i Lagen om fastställande av könstillhörighet i vissa fall. I lagrådsremissen finns inget förslag om att ta bort kravet på sterilisering för den som vill ändra juridisk könstillhörighet, utan det är endast kraven på den sökande om att vara ogift och svensk medborgare som föreslås tas bort i det här skedet. Regeringen skriver i remissen att steriliseringskravet ”bör avskaffas”, men att de rättsliga konsekvenserna av detta ”bör utredas skyndsamt” innan det förändrade lagtextsförslaget gällande detta läggs fram.

- Vi anser att det är mycket problematiskt att regeringen väljer att inte så snart som möjligt avskaffa tvångssteriliseringarna, nu när frågan fått en politisk lösning i och med Kristdemokraternas svängning i sin artikel på DN-debatt den 18 februari, säger Ulrika Westerlund, förbundsordförande för RFSL.

Den 15 mars fastslog förvaltningsrätten i Stockholm att steriliseringskravet strider mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Socialstyrelsen, som var den förlorande parten i målet, valde snabbt att överklaga och fallet kommer under året att tas upp i Kammarrätten. Politikerna har i och med detta fortfarande chansen att hinna före rättsväsendet med förändringen.

Innan den slutliga propositionen i frågan läggs fram för riksdagen för omröstning ska bland annat riksdagens socialutskott se över förslagen igen och det finns alltså fortfarande möjlighet att propositionen får ett annat innehåll än lagrådsremissen. RFSL och RFSL Ungdom hoppas få se ett annat förslag till lagtext i propositionen än i lagrådsremissen.  

- Det finns ingen anledning att dra ut på lagförändringarna. De förändringar i andra lagar som regeringen anser behöver göras innan tvångssteriliseringarna kan avskaffas kan lika gärna göras i ett senare skede. Tillämpningarna av lagarna fungerar ändå, och respekten för mänskliga rättigheter måste väga tyngre än administrativa utmaningar. Det blir närmast cyniskt att dra ut på detta längre när alla regeringspartier nu så tydligt deklarerat att den existerande lagen kränker mänskliga rättigheter, säger Ulrika Westerlund.

Göran Hägglund har tidigare uppgett att han tror att tvångssteriliseringarna kan tas bort den 1 juli 2013. De andra lagändringarna föreslås träda i kraft ett halvår tidigare, den 1 januari 2013. RFSL och RFSL Ungdom kan dock inte se någon anledning till att de förslag som regeringen nu föreslår inte lika gärna skulle kunna träda i kraft redan ett halvår tidigare, den 1 juli 2012.

- Det finns många människor, kanske särskilt unga transpersoner, som nu har pausat sina utredningar i väntan på den nya lagen, eftersom de inte vill bli steriliserade. För dessa personer är det oerhört viktigt att lagändringen genomförs nu. Varje dag som går innebär en fortsatt ohållbar vardag, säger Emelie Mire Åsell, förbundsordförande för RFSL Ungdom.

För mer information:
RFSL Ungdoms förbundsordförande Emelie Mire Åsell 0707-664 664 eller em@rfslungdom.se
RFSL förbundsordförande Ulrika Westerlund 0703-450 183 eller ulrika.westerlund@rfsl.se

www.rfslungdom.se
www.rfsl.seRFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL verkar genom politiskt påverkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter.

Besök RFSL:s hemsida för ytterligare information: www.rfsl.se