Röster För Barn (Voices for children)

Regeringen dumpar vanvårdsfrågan till SD

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2013 04:02 CET

Flera ur Vanvårdsgruppen känner sig svikna. Detta har fått SD att vakna och inse att frågan har en hög politisk dignitet. SD har nu som enda parti gått ut och erbjudit sig att lyssna på människor ur gruppen. De etablerade partierna i riksdagen anser alltså att värdet av Vanvården inte är större än att man låta SD kidnappa hela vanvårdsfrågan. De är idag det enda parti som öppet talar om ersättning för 1980 gruppen.


2011 uttalades vackra ord i Stockholms Stadshus där Talmannen inför vanvårdsgruppen, media och andra besökare bad om ursäkt. En förlåtelse för att Staten brustit i ansvar inför de tusentals som vanvårdats inom svensk social- och barnavård 1920-1980. När ersättningslagen sjösattes den 1 januari 2013 fanns en stark förhoppning inom den här gruppen om att Svenska Staten menade allvar.

Idag kan vi se resultatet av detta. Närmare 50 % av de sökande får avslag, avslag som när man läser dem verkar mer bero på dagsformen än grundläggande arbete.

Ersättningslagen har sedan dess blivit en märklig fråga vars problem bollas mellan politiker och ersättningsnämnden. Riksdagens ”Socialutskott” hävdar att det är juristerna som svarar för tolkningen av lagen, medan Ersättningsnämnden anser att det är politikerna som satt ribban. Ribban är uttrycket ”Vanvård av Allvarlig Art”.  Här finns inga s.k. praxis att hitta av hur EN tolkat.  Å ena sidan anses sexuella övergrepp ge ersättning, liksom daglig misshandel etc. I nästa fall ger inte sexuella övergrepp ersättning eftersom det bara skett vid enstaka tillfällen och inte varit regelbundna. När det gäller aga/misshandel råder samma förvirring, i vissa fall ges i andra inte. Göran Ewerlöf hänvisar avslagen till att det vid den tiden var sedvänja att barn fick stryk i uppfostringssyfte.

Men att det för just foster- och samhällsomhändertagna barn fanns en speciell lagstiftning mot aga tar EN enligt Göran Ewerlöf inte hänsyn till. Det är sedvänjan i första hand som räknas inte lagen.

Sexuella övergrepp räknas inte om inte Fosterfamiljen eller Institutionen kände till dem. Med andra ord barn som redan for illa, saknade förtroende för ställen där de bodde förväntades berätta att de blev sexuellt utnyttjade av grannen, nära bekantar till familjen etc. Inte ens idag berättar alla barn detta när de är placerade. Men barn som var omhändertagna från 20-talet o framåt skulle alltså delge detta.

Den andra frågan är vem som bär skulden/förövaren! Enligt Utredningen om Vanvård skulle skuldfrågan/förövaren inte tas upp eftersom det handlade om preskriberade ärenden. Men EN använder förövarperspektivet när de beviljar alt avslår ansökningar. Hela processen handlar om att kartlägga fosterfamiljens agerande och inte huruvida Samhället kände till om det var problem för barnen eller inte. I de fall det finns klart dokumenterat att Samhället känt till vanvården men inte gjort något har ingen ersättning utgått.

Flera ur Vanvårdsgruppen känner sig svikna. Detta har fått SD att vakna och inse att frågan har en hög politisk dignitet. SD har nu som enda parti gått ut och erbjudit sig att lyssna på människor ur gruppen. De etablerade partierna i riksdagen anser alltså att värdet av Vanvården inte är större än att man låta SD kidnappa hela vanvårdsfrågan. De är idag det enda parti som öppet talar om ersättning för 1980 gruppen.

Alliansen anser sig ha gjort sitt men att  Oppositionen och dess största parti så fullständigt sviker den  gruppen är oförsvarligt. Inför valet 2014 spelar några tusen vanvårdade ingen roll för de etablerade partierna, men en röst på SD kan få exakt det som inte de andra partierna vill – vågmästarrollen. Med andra ord är de som idag inte vill samarbeta med SD fullt beredda att ge SD röster på en enda fråga. För det är min övertygelse att många ur den här gruppen kommer att ge SD sitt stöd i riksdagsvalet 2014.

För vidare information Anne Skåner Röster för Barn 00705532470 anne.skaner@bredband.net

Socialutskottet och Socialdepartementet har fått meddelande kring arrangemanget och att vi kommer att vara utanför riksdagen för att lämna över en skrivelse. Fyra meddelat förhinder.