Miljödepartementet

Regeringen engagerar Boverket för utvecklingen i Malmfälten

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 13:25 CEST

Regeringen har i dag gett Boverket i uppdrag att inom sitt ansvarsområde följa utvecklingen avseende fysisk planering och byggande i Malmfälten. I uppdraget ligger bl.a. att fånga upp hur lagstiftningen tillämpas och att redovisa eventuella förslag till förändringar.

Boverket skall också stödja länsstyrelsen i arbetet med att samordna statens intressen och i arbetet med att ge råd om hur allmänna intressen på bästa sätt skall beaktas vid planläggningen.

LKAB:s planerade investeringar i gruvverksamheten i Malmfälten är betydande. Gruvverksamheten kräver också omfattande planeringsinsatser från berörda kommuner och statliga myndigheter. Befintlig infrastruktur - bostäder, samhällsservice och trafikanläggningar - måste lokaliseras till sådana lägen där de inte påverkas av malmbrytningen. Redan effekterna av den pågående gruvverksamheten gör att planeringen och genomförandet måste ske under stor tidspress.

- Gruvnäringen har en stor betydelse för den lokala och regionala utvecklingen inom Kiruna och Gällivare kommuner och i Norrbottens län. En utveckling av gruvnäringen är också av nationellt intresse säger samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin i en kommentar. Det är därför viktigt att myndigheternas planering sker på ett effektivt sätt samtidigt som samhällsbyggandet blir långsiktigt hållbart. Regeringen vill bidra till att planeringen löper så smidigt som möjligt, att den sker med full öppenhet och med ett brett demokratiskt inflytande. Jag är övertygad om att Boverket genom uppdraget, tillsammans med berörda myndigheter och kommuner och med sin kompetens inom området kan bidra till en positiv utveckling i dessa avseenden.


Kontakt:
Cecilia Eklund
Pressekreterare hos Mona Sahlin
08-405 38 40
070-566 38 88
cecilia.eklund@sustainable.ministry.se

Ivar Frostenson
Kansliråd
08-405 35 32