Psoriasisförbundet

Regeringen fastslår riktlinjer för psoriasis

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2015 14:45 CET

Idag fattade regeringen beslutet att svensk psoriasisvård ska få nationella riktlinjer. Tidigare i veckan presenterade Socialstyrelsen en underlagsrapport och rekommenderade riktlinjer. Något som regeringen nu alltså väljer att följa.

Socialstyrelsen har under hösten gjort en förundersökning av den svenska psoriasisvården och eventuellt behov av nationella riktlinjer. Psoriasisförbundet som varit delaktig i processen att lyfta behovet av nationella riktlinjer har kallat det för ett välbehövligt steg närmare jämlik vård. Förstudien har nämligen visat på stor ojämlikhet i psoriasisvården med geografiska skillnader både vad gäller besök hos specialist och förskrivning av systembehandling. Dessutom redovisas stora skillnader mellan könen vad gäller förskrivning av biologiska läkemedel. (www.socialstyrelsen.se)

- I dag jublar många av oss medlemmar i Psoriasisförbundet. Detta har vi kämpat för en längre tid. Vi kunde inte ha fått en bättre julklapp av regeringen, säger Tina Norgren, förbundsordförande, Psoriasisförbundet.

Avsikten med nationella riktlinjer är att ge beslutsfattare i hälso- och sjukvården ett underlag för styrning av verksamheten som vilar på vetenskaplig grund. I riktlinjerna finns rekommendationer om vilka behandlingar som ger bäst resultat och bör prioriteras av landstingen för att resurserna ska användas effektivt. Tidigare i höst lanserade Psoriasisförbundet ett vårdpolitiskt program. Detta arbetades fram under en workshop tillsmmans med representanter från myndigheter, näringsliv och vårdprofession. Detta arbetssätt och kunskaperna om sjukdomens svårighetsgrad knöt an till ett tidigare seminarium som hölls på Karolinska Institutet under våren samt den världskonferens som samlade ett tusentals dermatologer och reumatologer på Stockholm Water Front under sommaren.

- Vi står redan i startgroparna för nästa steg. Självklart vill vara delaktiga i det fortsatta arbetet. Det är ju vi som lever med sjukdomen som har bäst kunskap om hur det påverkar våra liv. Detta hade aldrig varit möjligt utan alla inspel från de med psoriasis och psoriasisartrit ute i landet, avslutar Tina Norgren, förbundsordförande, Psoriasisförbundet.

Det finns sedan tidigare riktlinjer för psoriasisartrit, den form av psoriasis som sätter sig i muskelfästen och leder. Men inte för psoriasis som yttrar sig i huden. Psoriasis kopplas sedan några år tillbaka även till diabetes, Crohns och hjärt- kärlproblematik och kallas därför för icke smittsam, kronisk och immunologisk sjukdom. Närmare en tredjedel av de som har psoriasis i Sverige beräknas idag inte ha någon form av behandling alls.

Psoriasisförbundet arbetar för att öka kännedomen om systemsjukdomen psoriasis, påverkar och bevakar psoriasissjukas rättigheter och stimulerar psoriasisforskningen. Arbetet bedrivs bl a genom opinionsbildning och informations- och utbildningsinsatser. Vi finns representerade över hela landet via våra läns- och lokalavdelningar.