Socialdepartementet

Regeringen fastställde idag inkomstidex, inkomstbasbelopp och balanstal

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2006 10:12 CET

Regeringen fastställde i dag inkomstindex för 2007 till 125,57. Inkomstindex är ett sätt att mäta utvecklingen av genomsnittsinkomsten i Sverige. Inkomstindex bestämmer hur stor räntan är på pensionsrätterna i inkomstpensionssystemet. De bestämmer även uppräkningen av inkomst- och tilläggspensionerna. Det innebär att inkomstpensioner och tilläggspensioner ökar med 1,6 % år 2007.

Till pensionssystemet betalar de försäkrade, deras arbetsgivare och i vissa fall staten pensionsavgifter. Pensionssystemet är till största delen ett fördelningssystem där de inbetalda avgifterna betalar samma års utbetalningar. Inkomstpensionen är pensionen från fördelningssystemet. För varje pensionssparare registreras årligen en pensionsrätt motsvarande debiterade avgifter. De samlade pensionsrätterna är pensionsbehållningen och den räknas upp varje år med den allmänna inkomstutvecklingen.

Regeringen fastställde även inkomstbasbeloppet för 2007 till 45 900 kronor. Den högsta inkomst som ger rätt till ålderspension räknas fram med inkomstbasbeloppet. Denna inkomst höjs därmed till 30 850 kronor per månad 2007 (från 29 900 kronor i år).

Balanstalet i pensionssystemet fastställdes till 1,0044 för 2007 vilket är en liten förbättring jämfört med 2006. Balanstalet beskriver förhållandet mellan pensionssystemets finansiella tillgångar och skulder. Om balanstalet är över (1) är tillgångarna större än skulderna.


Kontakt:
Mychèle Östman
Pressekreterare hos Cristina Husmark Pehrsson
08-405 10 00
070-771 16 34
mychele.ostman@social.ministry.se

Beryl Lindroth
Departementssekreterare
08-405 34 03