Synskadades Riksförbund SRF

Regeringen felprioriterar!

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2004 15:11 CEST

Synskadades Riksförbund tror inte på regeringens bedömning att få ner långtidssjukskrivningarna genom ett ökat arbetsgivaransvar.

- Utifrån en redan svår situation, kommer synskadades möjligheter på arbetsmarknaden ytterligare att försvåras, säger Urban Fernquist, politisk sekreterare på Synskadades Riksförbund.

Vi instämmer i arbetsgivarnas farhågor, att prövningen av arbetskraften kommer att bli än större. Vår ståndpunkt bygger dock delvis på andra fakta. Flera undersökningar visar att arbetsgivarna har stora fördomar om vår kapacitet på arbetsmarknaden - vi får inte ens chansen att pröva. Vilka motiv vi än har, blir konsekvensen densamma - synskadade kommer att få än svårare att få plats i arbetslivet.

Regeringens "morotspolitik" tror vi är en felbedömning, fortsätter Urban Fernquist. Satsa istället på offensiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder i AMS regi - där det bland annat behövs resurser för en stor attitydinriktad kampanj med arbetsmarknadens parter och handikapprörelsen. Det måste också till aktivare individstödjande insatser för att nå målet om lika sysselsättningsgrad för synskadade som för övriga befolkningen. För detta krävs ekonomiska resurser i statsbudgeten, som borde kunna tas bl a via viss del av arbetsgivaravgifterna.

Ändra vägvalet Hans Karlsson!

Synskadades Riksförbund

För ytterligare information
Urban Fernquist
Tel. 08-39 91 53
Mobil: 0708-39 00 81