Näringsdepartementet

Regeringen följer upp EG-direktiv på arbetslivsområdet

Pressmeddelande   •   Okt 30, 2003 15:08 CET

Regeringen har i dag beslutat tillsätta en utredning som ska se om Sveriges regler om arbetstagares rätt till information och samråd räcker för att uppfylla ett EG-direktiv på området. Utredare blir generaldirektör Lena Svenaeus.

- Arbetstagarinflytande är en mycket viktig arbetslivsfråga. Den svenska regeringen kämpade hårt för direktivet om information och samråd. Jag tycker att vi i huvudsak har en bra reglering på det området i Sverige. Vi ska nu utreda om de nuvarande reglerna räcker för att uppfylla EG-direktivets krav, säger arbetslivsminister Hans Karlsson.

Utredaren skall analysera om svensk lagstiftning uppfyller de krav som ställs i EG-direktivet om information till och samråd med arbetstagare (direktiv 2002/14/EG). Det förhandlades fram under det svenska ordförandeskapet och innehåller regler som ger arbetstagare rätt att få information från arbetsgivaren och också rätt att samråda med denne innan beslut fattas i viktiga frågor. I Sverige har arbetstagare en långtgående rätt till inte bara information och samråd utan också medbestämmande, som innebär att Sverige troligen redan till huvuddelen uppfyller direktivets krav. Det är för att analysera om så är fallet och för att säkerställa att direktivet genomförs på ett korrekt sätt som utredningen nu tillsätts.

Lena Svenaeus har en lång erfarenhet av det arbetsrättsliga området. Hon är i dag generaldirektör för Statens Haverikommission och har tidigare bland annat varit Jämställdhetsombudsman. Utredningen ska vara klar den 30 juni 2004.

Åsa Gunnarsson
Pressekreterare hos arbetslivsminister Hans Karlsson
08-405 12 65
070-267 84 26

John Pettersson
Departementssekreterare
08-405 42 49