Försvarsdepartementet

Regeringen följer upp sommarens översvämningar

Pressmeddelande   •   Jul 29, 2004 12:32 CEST

Regeringen har idag beslutat att uppdra åt Statens räddningsverk, Försvarsmakten, Krisberedskapsmyndigheten, länsstyrelserna i Jönköpings, Kronobergs, Norrbottens resp. Västerbottens län, Boverket, Statens geotekniska institut samt Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut att redovisa erfarenheterna av sommarens översvämningar i Sverige. Länsstyrelserna skall även belysa berörda kommuners erfarenheter. Uppdraget skall redovisas till regeringen den 15 september 2004.

Det är angeläget att följa upp de erfarenheter som gjorts av sommarens översvämningar. Inte minst viktigt är genomlysa den statliga och kommunala nivåns beredskap, krishantering, samverkan,
ansvarsfördelning och förebyggande åtgärder, säger försvarsminister Leni Björklund och miljöminister Lena Sommestad i en gemensam kommentar.Kontakt:
Pernilla Baralt
Planeringschef
08-405 24 31
070-316 08 77

Keijo Ekelund
Departementssekreterare
08-405 26 46