Finansdepartementet

Regeringen förbereder högskoleutbildning för bland andra invandrade akademiker

Pressmeddelande   •   Okt 16, 2003 11:34 CEST

Regeringen ger Statens kvalitets- och kompetensråd i uppdrag att
förbereda en preparandutbildning för framför allt invandrade
akademiker. Syftet är att underlätta för utlandsfödda akademiker att få
jobb och för statliga arbetsgivare att öka den etniska och kulturella
mångfalden bland sina anställda.
Statens kvalitets- och kompetensråd har tagit fram ett förslag till
preparandutbildning för invandrade akademiker. Nu ska rådet,
tillsammans med en eller flera högskolor, se till att förslaget blir
verklighet. Det blir en högskoleutbildning på 40 poäng med inriktning
på förvaltningskunskap. Utbildningen ska innehålla både teori och
praktik och vara öppen för såväl invandrade som infödda svenska
akademiker.
– Många invandrade akademiker är arbetslösa. Det lider de av och det är
ett slöseri med mänskliga resurser. Sverige har inte råd att gå miste
om deras kunskap och kompetens. Statliga myndigheter måste bli bättre
på att bereda plats för invandrade svenskar. De måste också se om sina
hus inför det förestående generationsskiftet i statlig förvaltning,
säger biträdande finansminister Gunnar Lund som ansvarar för
förvaltningsfrågor.
År 2000 var 7,4 procent av de statligt anställda utlandsfödda. I årets
budgetproposition skriver regeringen att andelen är för låg och att den
etniska och kulturella mångfalden måste öka.
Statens kvalitets- och kompetensråd ska lämna en delrapport om arbetet
i anslutning till årsredovisningen 2004. Senast den 30 november 2005
ska resultatet och erfarenheterna av försöksomgången redovisas till
regeringen.

Anette Törnqvist
Pressekreterare hos biträdande finansminister Gunnar Lund
08-405 14 86
070-548 76 80

Marianne Kling
Kansliråd
08-405 15 78