SEKO, facket för service och kommunikation

Regeringen förbjuder SJ köra tåg utan ombordpersonal

Pressmeddelande   •   Apr 13, 2006 09:51 CEST

Regeringen förbjuder SJ AB att köra motorvagnståg utan ombordpersonal. Beslutet gäller från och med den 1 juli med vite om 10 miljoner om kravet inte uppfylls.

Regeringen har beslutat att SJ AB inte får framföra motorvagnståg med endast lokförare ombord. Bakgrunden till beslutet är att SJ hösten 2003 i samband med förhandlingar om stora personalminskningar, meddelade att de hade för avsikt att i ökad omfattning framföra tåg utan ombordpersonal. Skyddsombud och SEKOs företagsfack vid SJ, SEKO SJ, motsatte sig denna utveckling och har sedan via Arbetsmiljöverket drivit frågan hela vägen upp på regeringens bord. Arbetsmiljöverket har tidigare beslutat om ett förbud för SJ AB att framföra motorvagnståg utan ombordpersonal – ett beslut som SJ AB överklagat.

- Regeringen har tagit ett bra beslut. Beslutet bekräftar att skyddsombud och SEKO SJ har haft rätt i frågan om arbetsmiljö och säkerhetsrisker med att motorvagnar bemannas med endast lokförare, säger Lennart Jansson på SEKO SJ.

Konsekvensen av beslutet är att det alltid skall finnas ombordpersonal i tåget förutom lokföraren. Det innebär en ökad säkerhet för lokförare och resenärer samt att arbetsmiljön för all personal som arbetar ombord blir tryggare.

– Myndigheterna har nu att reglera detta beslut så att det omfattas att gälla hos samtliga tågföretag i branschen, säger Lennart Jansson.


För ytterligare information:
Lennart Jansson, SEKO SJ, 070-724 16 54
Stefan Zetterlund, SEKO SJ, 070-724 86 29
Erik Sandberg, Informations- och pressenheten SEKO, 070-600 24 96