Näringsdepartementet

Regeringen fördelar 2004 års anslag för regional utveckling till länen

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2003 15:42 CET

Regeringen har beslutat att fördela sammanlagt drygt 1 140 miljoner
kronor i anslag till länsstyrelser, regionala självstyrelseorgan och
samverkansorgan för åtgärder inom den regionala utvecklingspolitiken
under 2004.

Anslagen skall användas för att stimulera hållbar tillväxt och ökad
sysselsättning i alla delar av landet. Pengarna är betydelsefulla
resurser för insatser inom de regionala tillväxtprogrammen och EU:s
olika strukturfondsprogram.

Regeringens beslut innebär en ökning av anslag till Södermanlands,
Västmanlands, Kronobergs, Kalmar, Skåne och Hallands län jämfört med
tidigare år.

Ulrica Messing, ansvarigt statsråd för regional utvecklingspolitik,
kommenterar beslutet:

– Pengarna till länen är en viktig injektion i arbetet med att skapa
tillväxt och livskraft i hela landet. Tanken är att pengarna skall
användas i de strategierna – de sk regionala tillväxtprogrammen – som
länen tar fram för att, inte minst, stärka näringslivets
förutsättningar.

– Det känns bra att kunna ge de län som lyckats extra bra med sina
strategier och som idag har en förhållandevis liten andel av anslaget
en extra morot i form av höjda anslag. Vi ser idag allt mer av
regionförstorande arbete och pengarna kan bla användas till att hitta
tillväxtfrämjande samarbeten över länsgränserna.

Fördelningen:

Län Anslag
Stockholm (länsstyrelse) 8 300 000
Uppsala (länsstyrelse) 4 400 000
Uppsala (samverkansorgan) 1 500 000
Södermanland (länsstyrelse) 8 800 000
Södermanland (samverkansorgan) 5 800 000
Östergötland (länsstyrelse) 11 100 000
Östergötland (samverkansorgan) 7 400 000
Jönköping (länsstyrelse) 22 300 000
Kronoberg (länsstyrelse) 15 800 000
Kalmar (länsstyrelse) 3 700 000
Kalmar (samverkansorgan) 33 100 000
Gotland (länsstyrelse) 2 400 000
Gotland (samverkansorgan) 22 200 000
Blekinge (länsstyrelse) 23 000 000
Blekinge (samverkansorgan) 15 300 000
Skåne (länsstyrelse) 1 600 000
Skåne (regionalt självstyrelseorgan) 14 300 000
Halland (länsstyrelse) 5 300 000
Halland (samverkansorgan) 3 600 000
Västra Götaland (länsstyrelse) 7 000 000
Västra Götaland (regionalt självstyrelseorgan) 62 600 000
Värmland (länsstyrelse) 82 600 000
Örebro (länsstyrelse) 42 700 000
Västmanland (länsstyrelse) 32 900 000
Dalarna (länsstyrelse) 59 000 000
Dalarna (samverkansorgan) 19 600 000
Gävleborg (länsstyrelse) 91 300 000
Västernorrland (länsstyrelse) 118 500 000
Jämtland (länsstyrelse) 124 000 000
Västerbotten (länsstyrelse) 149 500 000
Norrbotten (länsstyrelse) 142 000 000
Summa kr 1 141 600 000

Lovisa Lagerström Lantz
Pressekreterare
08 - 405 36 31
070 – 592 45 46

Örjan Hag
Kansliråd
08 - 405 12 39