Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Regeringen fördubblar satsning på invandrarakademiker

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2008 13:58 CEST

I budgetpropositionen för 2009 föreslår regeringen att cirka 100 miljoner kronor satsas på fortbildning för personer med utländska examina. Det är en fördubbling av anslaget på cirka 50 miljoner för i år. Huvuddelen av de nya resurserna kommer att gå till kurser för läkare.

- Det sägs ibland att Sverige har världens bäst utbildade taxichaufförer. I kåren finns både hjärnkirurger och ingenjörer. Vi vet egentligen inte hur vanligt detta är men det illustrerar problemet med att vi är för dåliga på att ta tillvara invandrarakademikernas kompetens. Ett sätt att komma åt problemet är att erbjuda kortare kurser som anpassar den utbildning invandraren redan har till svenska förhållanden. Regeringen tror mycket på den vägen och fördubblar därför anslagen till verksamheten, säger högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg.
Regeringen har i flera budgetpropositioner föreslagit medel till sådana kompletterande utbildningar. Under 2009 satsar regeringen drygt 100 miljoner kronor på sådana insatser. Insatserna innebär framförallt kompletterande högskoleutbildningar för personer med hälso- och sjukvårdsutbildning från tredje land och för lärare med utländsk examen.

- En högre sysselsättningsgrad bland utrikes födda och att denna grupp får arbete inom sitt yrkesområde ger omedelbart positiva effekter såväl för individen som för den ekonomiska utvecklingen. Den här satsningen bidrar till att utländska akademiker kommer in snabbare på arbetsmarknaden, vilket är mycket önskvärt, säger integrationsminister Nyamko Sabuni.Kontakt:
Eva-Marie Byberg
Pressekreterare hos Lars Leijonborg
08-405 38 77
070-772 74 47

Malin Engstedt
Pressekreterare hos Nyamko Sabuni
070-357 51 94