Finansdepartementet

Regeringen förebygger missbruk av skattereglerna

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2008 15:23 CEST

I en lagrådsremiss som lämnas till Lagrådet idag föreslår regeringen lagändringar för att förebygga skatteplanering.
Det har förekommit skatteupplägg genom att fastigheter överlåts till eller från handelsbolag till ett pris som väsentligt understiger marknadsvärdet, så kallad underprisöverlåtelse. Genom sådan skatteplanering minskar skatten trots att det inte föreligger någon förlust i ekonomisk mening för företaget. Regeringens förslag innebär att möjligheterna till skattefria underprisöverlåtelser av tillgångar till och från handelsbolag slopas och därmed förhindras nu denna typ av skatteplanering.

Lagrådsremissen innehåller även förslag till förändringar av de särskilda skattereglerna för byggnadsrörelser och handel med fastigheter. Även dessa regler har missbrukats för att undvika skatt och de förslagna förändringarna förebygger denna typ av skatteplanering.

Förslagen har tidigare aviserats av regeringen genom en skrivelse till riksdagen den 17 april 2008. Den ökning av skatteintäkterna som uppkommer genom att skatteplanering förhindras ska användas för att sänka företagsskatter. De sammantagna förändringarna innebär därmed lägre skatt för icke-skatteplanerande företag och bidrar också till högre varaktig sysselsättning.


Kontakt:
Anna Charlotta Johansson
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 12 76
070-356 30 32

Caroline Raxell
Politiskt sakkunnig
08-4052731
070-3822095

Niklas Lindeberg
Dep.sekr.
08-405 31 82-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Lagrådsremiss: Förändrade regler om underprisöverlåtelser för handelsbolag och för lagerandelar i byggnadsrörelse (http://www.regeringen.se/sb/d/10163/a/110856)