Finansdepartementet

Regeringen föreslår ändrade bestämmelser för undvikande av dubbelbeskattning

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2008 16:50 CEST

Förslaget innebär ändrade bestämmelser om avräkning av utländsk skatt från svensk skatt och riktar sig i huvudsak till svenska företag.

Förändringarna leder till att avräkning i kommissionärsförhållanden och vid kvalificerade fusioner och kvalificerade fissioner underlättas. Dessutom förtydligas vilka kostnader som ska tas hänsyn till vid skatteavräkningen.

Förändringarna innebär också att skattskyldiga ges möjlighet att under en längre tid än vad som i dag är möjligt avräkna den skatt som har betalats i utlandet.

Förslaget överlämnades i en lagrådsremiss, Undvikande av internationell dubbelbeskattning, till Lagrådet i går.

Enligt förslaget ska de nya bestämmelserna träda i kraft den 1 januari 2009.


Kontakt:
Markus Sjöqvist
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 13 81
076-107 20 36

Anna Charlotta Johansson
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 12 76
070-356 30 32

Helena Winter
Rättssakkunnig
08-405 11 43-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Lagrådsremiss: Undvikande av internationell dubbelbeskattning (http://www.regeringen.se/sb/d/10163/a/112406)