Finansdepartementet

Regeringen föreslår ändrade kapitaltäckningsregler

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2011 09:56 CET

Regeringen har lämnat en remiss till Lagrådet med förslag om ändrade kapitaltäckningsregler. Lagändringarna gäller främst regler om stora exponeringar, värdepapperisering och samarbete mellan myndigheter i kritiska situationer. Syftet med förslagen är att göra finansmarknaden mer stabil.

- Regelverket är en skyddsvall mot nya kriser. De som hanterar stora risker ska verka inom snäva ramar, säger finansmarknadsminister Peter Norman.

Förändringarna som förslås i lagrådsremissen innebär bland annat:
- ändrade villkor för beräkning av instituts stora exponeringar så att, till exempel, exponeringar mot andra institut i mycket stor utsträckning behandlas på samma sätt som andra exponeringar.
- skärpta krav för instituts möjlighet att ge ut värdepapper baserade på inlånade tillgångar, så kallad värdepapperisering, för att säkerställa att riskerna i en sådan exponering kontrolleras.
- förtydligande av hur samarbetet ska fungera mellan olika länders tillsynsmyndigheter i kritiska situationer för att underlätta samarbetet mellan dem.

Som en följd av den finansiella krisen och för att öka institutens motståndskraft mot framtida kriser har EU:s regelverk för kapitaltäckning ändrats genom direktiven CRD II (Capital Requirements directive II) och CRD III. Med förslagen i lagrådsremissen genomförs delar av dessa direktiv i svensk lagstiftning. Lagändringar föreslås framför allt i kapitaltäckningslagen. Detta är en ramlag som innehåller övergripande bestämmelser och den kompletteras med omfattande föreskrifter som utfärdas av Finansinspektionen.

Större delen av lagförslagen föreslås träda i kraft den 30 juni 2011, medan övriga träder i kraft den 31 december 2011.Kontakt:
Victoria Ericsson
Pressekreterare hos Peter Norman
08-405 58 62
076-128 93 45

Maria Larsson
Departementssekreterare
08-405 16 47