Finansdepartementet

Regeringen föreslår ändrade regler för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2006 14:53 CET

Regeringen beslutade vid sitt senaste sammanträde att överlämna en proposition till riksdagen med förslag till nya regler för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad.

Förslaget innebär följande förändringar och utvidgningar av de nuvarande uppskovsreglerna:
- De svenska reglerna om uppskov med kapitalvinst vid försäljning av privatbostad utvidgas till att även omfatta försäljningar och förvärv av bostäder inom EU och EES.
- Utvidgningen av det geografiska området för uppskovsreglernas tillämpning kompletteras med en uppgiftsskyldighet för uppskovsinnehavaren. Uppskovsinnehavare som har förvärvat en ersättningsbostad utanför Sverige åläggs att årligen inkomma med uppgifter som styrker personens rätt till bibehållet uppskov.
- Tekniken för uppskovsavdrag förändras och ersätts av ett uppskovsbelopp. Valfriheten utökas för de skattskyldiga genom att de vid valfri tidpunkt kan begära framskattning av hela eller del av uppskovsbeloppet.
- Reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2007. Om den skattskyldige begär det får reglerna tillämpas på avyttringar som skett den 1 januari 2006 eller senare.


Kontakt:
Anna Unsgaard
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 30 25
0703-56 30 32
registrator@finance.ministry.se

Anna Johansson
Departementssekreterare
08-405 32 93