Utrikesdepartementet

Regeringen föreslår att bostadsersättningen för eget boende tas bort

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2004 15:55 CEST

Regeringen överlämnar idag propositionen om bostadsersättning för asylsökande till riksdagen. Förslaget innebär att bostadsersättningen för de asylsökande som väljer ett eget boende framför Migrationsverkets anläggningsboende avskaffas. Ändringen föreslås träda i kraft den 1 mars 2005.

- Vi har tio års erfarenhet av eget boende för asylsökande. Vi har sett att det leder till trångboddhet och sociala problem för många asylsökande, säger migrationsminister Barbro Holmberg.

- Det är inte rimligt att aktivt stimulera asylsökande att välja eget boende när vi ser att det får så allvarliga konsekvenser, säger Barbro Holmberg.

Bostadsersättningen är i dag 350 kronor för en enskild person och 850 kronor för en familj. Omkring hälften av alla asylsökande i Sverige bor i dag i eget boende. En majoritet av dem finns i storstädernas förorter.

Kontakt:
Martin Sandgren
politiskt sakkunnig
08-405 31 77
070-86 08 484

Ann-Cathrine Nilsson
departementssekreterare
08-405 34 58
073-34 09 761

Prop 2004/05:28 Bostadsersättning för asylsökande (http://www.regeringen.se/sb/d/331/a/32553)