Socialdepartementet

Regeringen föreslår att bygglov ska kunna vinna laga kraft

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2011 14:28 CET

Ett bygglov som beslutats ska kunna vinna laga kraft, så att den som fått bygglov kan planera sitt byggande utan att riskera överklaganden långt i efterhand. Det är ett av förslagen i propositionen Komplettering av den nya plan- och bygglagen som regeringen idag överlämnar till riksdagen.

- Idag har vi problem med att många bygglov överklagas långt efter att byggprocessen startat, och det kan kraftigt försena eller sätta stopp för hela bygget. Det är därför mycket viktigt att bygglov kan vinna laga kraft. Har det väl vunnit laga kraft kan den som fått bygglovet tryggt sätta igång att bygga utan risk för långa avbrott, säger civil- och bostadsminister Stefan Attefall.

Samtidigt införs bestämmelser så att grannar och andra som berörs av ett bygglov ska få ett meddelande när ett bygglov har beslutats, vad beslutet innebär och hur länge den som eventuellt vill överklaga har på sig.

Idag saknas regler i plan- och bygglagen för att se till att bygglov vinner laga kraft. I praktiken kan därför ett bygglov överklagas hur länge som helst, även långt efter att byggprocessen inletts. Med de nya reglerna kommer att bygglov att vinna laga kraft ca en månad efter att beslutet fattats.

Propositionen innehåller även andra bestämmelser kring utbildnings- och certifieringskrav för kontrollansvariga.

Bestämmelserna kommer att vara en del av den nya plan- och bygglag som riksdagen redan beslutat om och som träder i kraft den 2 maj i år. Lagen ersätter nuvarande lagstiftning från 1987 och 1994. Flera utredningar har konstaterat brister i tillämpningen av de nuvarande lagarna. För att underlätta tillämpningen av den nya plan- och bygglagen tillsatte regeringen förra året en kommitté som arbetar med utbildnings- och kompetensinsatser kring den nya lagen.

- Det är viktigt att den nya lagen tillämpas som det är tänkt, inte minst för att öka effektiviteten i plan- och byggprocesserna. Det är en ganska komplex bransch med många detaljfrågor, och därför är utbildning viktig – både för branschens aktörer men också för anställda på myndigheter och ute i kommunerna, säger Stefan Attefall.

Läs hela proposition 2010/11:63 Komplettering av den nya plan- och bygglagen:
http://www.regeringen.se/sb/d/13847/a/160108

Kontakt:
Petra Kjellarson
pressekreterare
hos Stefan Attefall
070-6462112

Camilla Adolfsson
Kansliråd
08-4053469

Anders Lillienau
Kansliråd
08-4052144