Finansdepartementet

Regeringen föreslår att Lex Uggla tas bort

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2006 12:15 CET

Regeringen föreslår att den hårt kritiserade förmögenhetsbeskattningen av vissa tillgångar i onoterade aktiebolag (Lex Uggla) slopas. Beskedet lämnades i dag av finansminister Anders Borg i samband med en riksdagsdebatt.

Regeringen har i budgetpropositionen för 2007 aviserat att förmögenhetsskatten ska avskaffas helt under mandatperioden. I ett första steg halveras skattesatsen från 1,5 till 0,75 procent från år 2007, med undantag för fastigheter och bostadsrätter. Men i och med att Lex Uggla-problematiken kvarstår har frågan återigen uppmärksammats. Med dagens besked väntas nya regler kunna träda i kraft under 2007 och tillämpas första gången vid 2008 års taxering.

- Med det här förslaget vill vi undanröja den osäkerhet som finns bland småföretagare att finansiella tillgångar i onoterade bolag kan bli förmögenhetsbeskattade. Förslaget underlättar även för Skatteverket, säger finansminister Anders Borg.

Företagstillgångar är normalt inte förmögenhetsskattepliktiga. Det förekommer dock att ägare till onoterade aktiebolag beskattas för överskott som uppkommit i bolagets verksamhet och som förvaltas av bolaget. Förmögenhetsbeskattningen har inneburit svårigheter och betydande osäkerhet för många företagare. Nuvarande regler har framställts som om de hindrar företag från att växa genom att ägaren riskerar att få betala förmögenhetsskatt på kapital som behövs i företaget för investeringar och nyanställningar. Reglerna innebär även svåra tillämpningsproblem för såväl Skatteverket som företag.


Kontakt:
Anna Unsgaard
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 30 25
0703-56 30 32
registrator@finance.ministry.se

Michael Erliksson
Rättssakkunnig
08-405 38 82