Justitiedepartementet

Regeringen föreslår elektroniska företagsinteckningsbrev

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2008 17:07 CEST

Regeringen har i dag beslutat om en proposition som gör det möjligt att utfärda elektroniska företagsinteckningsbrev.

En näringsidkare kan upplåta säkerhet bland annat genom s.k. företagsinteckning: Näringsidkaren överlämnar ett företagsinteckningsbrev beträffande sin egendom till borgenären, som måste förvara företagsinteckningsbrevet till dess att fordran har betalats.

I dag finns närmare 950 000 företagsinteckningar till ett sammanlagt värde av mer än 618 miljarder kronor. Förvarandet av dessa pappersbundna företagsinteckningsbrev medför stora kostnader och olägenheter för t.ex. banker och andra kreditinstitut.

Elektroniska företagsinteckningsbrev ska utfärdas genom att den företagsinteckning som svarar mot inteckningsbrevet registreras i ett särskilt register. Där registreras uppgift om vem som har rätt att råda över företagsinteckningsbrevet, dvs. vem som "innehar" det elektroniska företagsinteckningsbrevet. Det ska även vara möjligt att omvandla pappersbundna företagsinteckningsbrev till elektroniska sådana. Tillstånd ska krävas för att få registreras som innehavare av ett elektroniskt företagsinteckningsbrev.

Bolagsverket ska föra inteckningsbrevsregistret och att kommunikationen med registret ska kunna ske elektroniskt.

Ett motsvarande system finns redan för pantbrev för fast egendom (pantbrevsregistret).

De föreslagna ändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2009.


Kontakt:
Martin Valfridsson
pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
0702-74 10 22

Patrik Skogh
Rättssakkunnig
08-405 40 97