Finansdepartementet

Regeringen föreslår enklare skatteregler för företag

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2008 15:23 CEST

Regeringen har i dag överlämnat lagrådsremissen Vissa förenklingar på företagsskatteområdet till Lagrådet. Lagrådsremissen innehåller ett antal förenklingar som minskar den administrativa bördan för företagen. Syftet är att göra det enklare att driva företag.

Lagrådsremissen innehåller följande förslag till förenklingar:

1. Det ska bli möjligt att göra avdrag för koncernbidrag till nybildade bolag som köpts under året.

2. Kravet på bankgaranti vid försäljning av vissa bolag tas bort.

3. De s.k. 3:12-reglerna ändras så att årets gränsbelopp alltid beräknas för andelar som ägdes vid årets ingång.

4. Reglerna om återföring av avdrag för avsättning till periodiseringsfond ändras så att det klart framgår att återföring av avdragen ska ske i en bestämd ordning. I första hand ska det äldsta kvarvarande avdraget för avsättning till periodiseringsfond återföras. På så sätt ges förutsättningar för ett förenklat uppgiftslämnande för de skattskyldiga.

Samtliga lagändringar föreslås träda i kraft den 1 januari 2009 och tillämpas första gången vid 2010 års taxering.


Kontakt:
Markus Sjöqvist
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 13 81
076-107 20 36

Anna Charlotta Johansson
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 12 76
070-356 30 32

Kaj Håkansson
Kansliråd
08-405 16 85

Niklas Lindeberg
Departementssekreterare
08-405 31 82

Karl-Henrik Bucht
Kansliråd
08-405 20 58-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Lagrådsremiss: Vissa förenklingar på företagsskatteområdet (http://www.regeringen.se/sb/d/10163/a/110857)