Finansdepartementet

Regeringen föreslår fristående kronofogdemyndighet

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2007 15:30 CET

Kronofogdemyndigheten ska vara helt fristående och inte längre knuten till Skatteverket för strategisk ledning och styrning i administrativa frågor. Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss som överlämnas till Lagrådet idag. Syftet med förslaget är att stärka förtroendet för Kronofogdemyndighetens förmåga att uppträda opartiskt i det verkställande arbetet.

I samma syfte föreslår regeringen att Skatteverket ska överta bl.a. uppgifterna att ansöka om likvidation, konkurs och företagsrekonstruktion samt bevaka det allmännas fordringar i en konkurs. Verket ska också företräda det allmänna i ett skuldsaneringsförfarande.

Enligt förslaget ska handläggningsordningen hos Kronofogdemyndigheten i övrigt vid indrivning av skatter m.m. behållas i huvudsak oförändrad. Regeringen föreslår dock bestämmelser om samordning mellan Kronofogdemyndigheten och Skatteverket när Kronofogdemyndigheten överväger att medge uppskov med betalningen. Tanken är att en gäldenär även i fortsättningen bara ska behöva ha en kontaktpunkt i sådana frågor.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2008.


Kontakt:
Anna Unsgaard
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 30 25
0703-56 30 32
registrator@finance.ministry.se

Frank Walterson
Ämnesråd
08-405 23 37

Maria Åhrling
Dep.sekr.
08-405 37 41
-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Lagrådsremiss: En fristående kronofogdemyndighet m.m. (http://www.regeringen.se/sb/d/8683/a/77298)