Finansdepartementet

Regeringen föreslår höjd insättningsgaranti

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2010 17:25 CEST

För att öka skyddet för spararna föreslår regeringen att den svenska insättningsgarantin höjs till motsvarande 100 000 euro. Förslaget överlämnas i en proposition till riksdagen i dag.

Insättningsgarantin täcker i dag ersättningar upp till 500 000 kronor eller det belopp i kronor som motsvarar 50 000 euro om det är högre. Regeringen föreslår att ersättningen höjs till motsvarande 100 000 euro från den 31 december 2010. Detta för att ge spararna ett ökat skydd.

De nya reglerna är en följd av ändringar i EU:s insättningsgarantidirektiv.

Kontakt:
Anna Charlotta Johansson
Pressekreterare
08-405 12 76
070-356 30 32

Markus Sjöqvist
Pressekreterare
08-405 13 81
076-107 20 36

Daniel Valiollahi
Pressekreterare
08-405 37 80
072-225 45 47

Ingela Grönquist, rättssakkunnig
Bankenheten
08-405 25 19


-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Prop. 2010/11:23 Ändring av insättningsgarantins täckningsbelopp (http://www.regeringen.se/sb/d/12677/a/154553)