Näringsdepartementet

Regeringen föreslår lagändring för att få ökad samlokalisering i master

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2006 11:59 CET

Regeringen föreslår genom en lagändring att det ska bli möjligt att tvinga en teleoperatör att, mot marknadsmässig ersättning, ge en annan teleoperatör tillträde till och rätt att utnyttja master eller annan egendom. Förutsättningen är att samlokaliseringen är av betydelse för att skydda miljön, för att uppnå mål för fysisk planering, eller att den krävs för att skydda folkhälsa eller allmän säkerhet.

Regeringen föreslår också att det skall gå att tvinga en operatör att, mot ersättning för uppkomna kostnader, genomföra stagning eller påbyggnad av en mast om det krävs för att samlokalisering skall kunna ske.

I propositionen föreslår regeringen dessutom att det bör arbetas fram en handledning för utbyggnaden av master för elektroniska kommunikationer för att underlätta kommunernas och länsstyrelsernas handläggning av dessa ärenden.

- Förslaget är motiverat mot bakgrund av de stora samhällsekonomiska kostnader som det innebär att bygga parallell infrastruktur, säger infrastrukturminister Ulrica Messing i en kommentar till beslutet.
- Samtidigt vet vi att utbyggnaden av den elektroniska infrastrukturen väcker debatt kring masternas inverkan på landskapsbilden och naturmiljön. Det är min förhoppning att lagändringen kommer minska behovet av master.

Ändringen i Lagen om Elektronisk Kommunikation föreslås träda i kraft den 1 juli 2006.


Kontakt:
Johan Hasslow
Pressekreterare hos Ulrica Messing
08-405 20 27
070-300 20 08

Anna Gillholm
Departementssekreterare
08-405 17 44