Finansdepartementet

Regeringen föreslår likviditetsmatchning för säkerställda obligationer efter konkurs

Pressmeddelande   •   Jan 29, 2010 13:30 CET

Regeringen förslår att en lagändring görs som förtydligar konkursförvaltarens befogenheter när en utgivare av säkerställda obligationer råkar i obestånd. Förslaget överlämnas i en remiss till Lagrådet i dag.

- Finanskrisen har fått kreditvärderingsinstitut att se över sina riktlinjer för hur säkerställda obligationer ska värderas, vilket i grunden är bra. Genom den här lagändringen kan vi slå vakt om att svenska säkerställda bostadsobligationer fortsätter att åtnjuta höga kreditbetyg så att hushållen även i framtiden har tillgång till bostadslån med förmånliga villkor, säger kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell.

Lagen om utgivning av säkerställda obligationer saknar bestämmelser som preciserar vilka åtgärder en konkursförvaltare får använda för att upprätthålla matchningen mellan den s.k. säkerhetsmassan, säkerställda obligationer och derivat-avtal om en utgivare av säkerställda obligationer (emittentinstitut) råkar i obestånd.

I lagrådsremissen lämnas förslag till bestämmelser som tydliggör konkursförvaltarens befogenheter vid ett emittentinstituts obestånd. Regeringen föreslår att konkursförvaltaren får mandat att ta upp lån och ingå andra avtal för konkursboets räkning för att upprätthålla matchningen mellan säkerhetsmassan, säkerställda obligationer och derivat-avtal.

Förtydligandet i lagen införs för att undvika att de svenska säkerställda obligationerna får ett sämre kreditbetyg på grund av oklarheter om konkursförvaltarens möjligheter att bibehålla likviditetsmatchningen. En sämre kreditvärdering skulle innebära högre upplåningskostnader för emittentinstituten och indirekt bland annat högre räntekostnader för konsumenter med bostadslån.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2010.
Kontakt:
Mia Widell
Pressekreterare hos Mats Odell
08-405 17 21
070-353 49 66

Ingela Grönquist
Rättssakkunning
Finansmarknadsavdelningen
08-405 25 19