Näringsdepartementet

Regeringen föreslår nytt EU-direktiv inom arbetsmiljöområdet

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2006 09:28 CEST


Den svenska regeringen tar nu initiativ för att få ett gemensamt produktdirektiv inom EU för byggnadsställningar och stegar för att förbättra säkerheten för arbetstagarna. Det sa arbetslivsminister Hans Karlsson när han i dag inledde ett seminarium på Rosenbad med anledning av Världsdagen för arbetsmiljö, som uppmärksammas globalt den 28 april.

- Det ska inte vara möjligt att konkurrera med sämre arbetsmiljö eller sämre utrustning. Vi vill stimulera företag att konkurrera på lika villkor, med byggutrustning som uppfyller för EU-länderna gemensam standard, sa arbetslivsminister Hans Karlsson.

- Många EU-länder har redan i dag mycket höga krav, men vi ser också att det används utländska produkter som ligger på en låg nivå och som är farliga. Med ett gemensamt EU-direktiv vet vi att allt som kommer in i Sverige och används ligger på en bra nivå, sa Hans Karlsson.


Fakta om Världsdagen för arbetsmiljö:
Den 28 april har för en globala fackliga rörelsen under lång tid inneburit ett fokus på det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Sedan 2003 uppmärksammas dagen världen över även av International Labour Organization, ILO, som har myntat World Day for Safety and Health at Work. I Sverige anordnas bland annat ett seminarium av Arbetslivsinstitutet och Arbetsmiljöverket i samarbete med svenska ILO-kommittén.


Kontakt:
Åsa Gunnarsson
Pressekreterare hos Hans Karlsson
08-405 12 65
070-267 84 26