Finansdepartementet

Regeringen förlänger kapitaltillskottsprogrammet

Pressmeddelande   •   Jul 09, 2009 10:10 CESTRegeringen har i dag beslutat att förlänga kapitaltillskottsprogrammet för banker och kreditinstitut till den 17 februari 2010. Genom beslutet vill regeringen slå vakt om att svenska företag och hushåll kan få krediter till rimliga villkor.

- Även om finansmarknaderna fungerar allt bättre är finanskrisens efterdyningar fortfarande mycket påtagliga. Regeringen är fortsatt mån om att hushåll och företag ska kunna låna till rimliga villkor, och anser därför att tidigare beslutade åtgärder ska kvarstå för att vid behov kunna användas, säger kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell.

Problemen på kreditmarknaderna anses inte ha minskat i sådan omfattning att det är motiverat att avsluta nuvarande program. Det finns fortfarande ett stort mått av osäkerhet kring den ekonomiska utvecklingen och dess konsekvenser på bankernas kapitalsituation.

Hittills har ett institut - Nordea - erhållit 5,6 miljarder kronor inom ramen för det nuvarande programmet. Om fler institut skulle vilja delta i programmet, som löper fram till den 17 augusti, är det i praktiken bara möjligt om en förlängning sker. Det beror på att instituten måste inhämta ett godkännande från sin bolagsstämma, vilket normalt tar ett antal veckor i anspråk.

Genom dagens beslut förlängs kapitaltillskottsprogrammet med sex månader fram till den 17 februari 2010, med möjlighet till fortsatt förlängning om regeringen anser det nödvändigt.

Kapitaltillskottsprogrammets villkor och ram om högst 50 miljarder kronor kvarstår som tidigare.


Kontakt:
Stefan Svanström
Politiskt sakkunnig/presskontakt hos Mats Odell
08-405 57 68
070-361 72 48