Finansdepartementet

Regeringen förlänger stödprogrammen för bankerna

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2010 14:21 CETRegeringen har i dag beslutat att förlänga det statliga garantiprogrammet för bankerna till 30 juni 2011. De svenska bankerna är dock så stabila att utfasningen av programmet fortsätter genom en halvering av ramen till 750 miljarder kronor. Kapitaltillskottsprogrammet förlängs samtidigt med sex månader.

Svenska banker är välkapitaliserade och ingen utnyttjar för tillfället det statliga garantiprogrammet. Samtidigt finns skäl att inte avveckla stödet för tidigt.

- Vi vill ha kvar stödprogrammen ytterligare en tid då det är svårt att bedöma om oron på finansmarknaderna i andra länder kommer att påverka Sverige framöver. Samtidigt är situationen för bankerna i Sverige i dag så stabil att det är rimligt att fortsätta den gradvisa utfasningen av programmen, säger finansmarknadsminister Peter Norman.

I samband med förlängningen halveras ramen för garantiprogrammets potentiella åtagande, från 1500 till 750 miljarder kronor, varav högst 250 miljarder får avse skuldförbindelser med en löptid mellan tre och fem år.

Regeringen har också beslutat att förlänga kapitaltillskottsprogrammet med sex månader till och med den 17 augusti 2011. Nuvarande kapitaltillskottsprogram gäller till och med den 17 februari 2011. Programmets villkor och ram om högst 50 miljarder kvarstår som tidigare.

Med hänsyn till EU-fördragets statsstödsregler har Europeiska kommissionen underrättats om förlängningen av garantiprogrammet. Ett godkännande förväntas innan förändringarna träder i kraft den 1 januari 2011.

Bakgrund
Garantiprogrammen innebär en form av statstöd och villkoren måste utformas så att de inte snedvrider konkurrensen. Tanken är också att stödet ska fasas ut i en lugn takt för att inte störa återhämtningen. Detta innebär att priserna för statliga garantier för vissa kreditbetygskategorier höjdes under hösten 2010 för att bättre avspegla marknadsförhållandena. Vidare infördes krav att upprätta en plan för återgång till marknadsfinansiering (viability review) på de institut som behöver utnyttja statliga garantier. Nuvarande garantiprogram gäller till och med den 31 december 2010.Kontakt:
Markus Sjöqvist
Pressekreterare
08-405 13 81
076-107 20 36

Daniel Valiollahi
Pressekreterare
08-405 37 80
072-225 45 47

Daniel Wiberg
Departementssekreterare
08-405 25 72