Utrikesdepartementet

Regeringen förstärker demokratibiståndet

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2008 09:02 CEST

Regeringen överlämnade igår en skrivelse om Sveriges demokratibistånd till riksdagen och tar därmed ytterligare ett viktigt steg i förändringen av det svenska biståndet.

- Regeringen banar nu väg för en omdaning av svenskt demokratibistånd. Med avstamp i ett ökat fokus på de medborgerliga och politiska rättigheterna skärper vi instrumenten för att främja demokratisering, säger biståndsminister Gunilla Carlsson.

I skrivelsen till Rikdagen, kallad Frihet från förtryck, slår regeringen fast det nya demokratibiståndets inriktning:

För det första ska svenska insatser i utvecklingsarbetet ta avstamp i ett oförtröttligt engagemang för de medborgerliga och politiska rättigheterna.

För det andra ska svenska insatser i högre grad inriktas på att stärka demokratins och rättstatens institutioner och procedurer.

För det tredje ska svenskt demokratibistånd ställa demokratiseringens aktörer i centrum i insikt om att det inte blir någon demokrati utan demokrater.

Idag uppgår det svenska demokratibiståndet till totalt ca 4,3 miljarder kronor. Under 2009 ökar vi demokratisatsningarna med ytterligare 100 miljoner kronor i syfte att bana väg för ett tydligare fokus i Sveriges totala bistånd för demokrati och mänskliga rättigheter. Som ett led i denna omdaning initierar regeringen nu en flerårig satsning för demokratisering och yttrandefrihet för att ge svenska ambassader möjligheter att på ett flexibelt sätt stödja demokratiska förändringsaktörer, initiativ för stärkt yttrandefrihet och viktiga demokratiseringsprocesser i länder där behoven av sådant stöd är särskilt påtagliga.

Under det svenska EU-ordförandeskapet står det högt på regeringens agenda att verka för att EU ska utnyttja sin potential som en av de viktigaste globala aktörerna i kampen för demokrati och mänskliga rättigheter.Kontakt:
Peter Larsson
Pressekreterare hos Gunilla Carlsson
08-405 59 39
070-283 95 97-------------------------
Läs mer
-------------------------
Läs mer om Bistånd och utveckling (http://www.regeringen.se/sb/d/2355)

-------------------------
Externa länkar
-------------------------
Läs mer om Sveriges bistånd på Sidas webbplats (http://www.sida.se/)