Miljödepartementet

Regeringen förtydligar drifttillstånden för de svenska kärnkraftverken

Pressmeddelande   •   Apr 02, 2009 11:36 CEST

Regeringen har idag beslutat om att ta bort en del oklara formuleringar i drifttillstånden för några svenska kärnkraftverk. Formuleringarna berör säkerhetsprövningar som skulle genomföras som ett villkor för fortsatt drift efter 2010.

Sedan formuleringarna infördes har Strålsäkerhetsmyndigheten utfärdat föreskrifter som omfattar dessa säkerhetsprövningar. Därmed fullföljs de säkerhetsmässiga aspekterna i de villkor som angavs i samband med tidsbegränsningarna av driften.

- Vi tydliggör nu att det är Strålsäkerhetsmyndigheten som har ansvar för säkerhetsprövningen av de svenska kärnkraftverken och inte regeringen. Säkerhetskraven för de svenska kärnkraftverken påverkas inte av beslutet, säger miljöminister Andreas Carlgren.

Bakgrund
Den 4 april 2008 ingav Statens kärnkraftinspektion (vars uppgifter idag övertagits av Strålsäkerhetsmyndigheten) en skrivelse med förslag om att regeringen, med hänvisning till bestämmelserna i inspektionens föreskrifter, upphäver villkor för de svenska kärnkraftsreaktorerna som regeringen tidigare har beslutat om. Bestämmelserna infördes under 80-talet med stöd av den s.k. villkorslagen. De argument som myndigheten framfört är att den säkerhetsprövning som redan pågår är reglerad i föreskrifterna, samt att villkoren i regeringsbesluten utgör en dubbelreglering som försvårar myndighetens arbete.

Beslutet berör sex av Sveriges tio reaktorer.
Kontakt:
Mattias Johansson
Pressekreterare hos Andreas Carlgren
08-405 22 69
070-950 22 45

Stefan Appelgren
Departementsekreterare
08-405 31 38
070-312 31 38