Miljöpartiet de gröna

Regeringen fortsätter att nedrusta järnvägen

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2010 15:41 CEST

I regeringens budget framgår att nedrustningen av järnvägen fortsätter. Regeringen sänker bland annat investeringarna i järnväg med två tredjedelar på fem år och snedvrider konkurrensen mellan trafikslagen på ett sätt som kommer att vara missgynnsamt såväl för klimatet som för många av de svenska basindustrierna.

- I denna budget slår regeringens prioritering av väg framför järnväg helt igenom. Som en konsekvens av den nationella planen flyttas 2,2 miljarder kronor de kommande fyra åren över från järnväg till väg. Ur ett klimatperspektiv är regeringens agerande helt obegripligt, säger Stina Bergström, ledamot i Trafikutskottet för Miljöpartiet de gröna.

- Med regeringens trafikpolitik kan resenärerna få vänta sig mer förseningar och utrymmesbrist på spåren, inte minst genom att regeringen sänker anslagen för underhåll. Snedvridningen av transporterna till nackdel för järnvägen kommer att förstärkas ytterligare med regeringens politik, säger Stina Bergström.

- Regeringen hävdar konstigt nog att den nationella planen "förbättrar res- och transportmöjligheterna för människor och företag på ett hållbart sätt" samtidigt som de nedprioriterar järnvägsinvesteringar, vilket försvårar en klimatomställning av transporterna. Den nationella planen kommer bara att bidra till att minska utsläppen med en promille till år 2020, säger Stina Bergström.

För mer information:
Stina Bergström 070-332 51 57
Agnetha Boström, pressekreterare 070-260 24 84

MILJÖPARTIET DE GRÖNA
www.mp.se
www.mp.se/twitter
www.mpbloggar.se
www.mp.se/bildarkiv
www.mp.se/youtube
www.mp.se/facebook