Sveriges Kommuner och Landsting

Regeringen fortsätter att stärka cancervården

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2011 14:25 CET

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har inom ramen för den nationella cancerstrategin fattat beslut om en ny överenskommelse för 2012. Därmed fortsätter arbetet med att förstärka cancervården.

- Vi tar nu nya steg i det viktiga arbetet med att utveckla och förbättra svensk cancervård, säger socialminister Göran Hägglund.

Vissa insatser som lyfts fram för 2012 är en fortsättning på det arbete som påbörjades i och med 2010 och 2011 års överenskommelser, medan andra är helt nya.

De nya insatserna innebär bland annat att SKL ska:
- genomföra ett projekt kring samordnat införande av nya cancerläkemedel
- utforma exempel på individuella vårdplaner som kan användas för patienter i cancervården
- undersöka förutsättningarna för att införa en nationell telefonrådgivningstjänst för cancer inom ramen för 1177.

Regeringen fortsätter stödja regionala cancercentrums samverkan.

- Överenskommelsen ger förbättrade möjligheter till en mer jämlik cancervård, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

För överenskommelsen har regeringen avsatt totalt 29 miljoner kronor.
SKL ska återrapportera arbetet senast den 17 oktober 2012.

Pressmeddelandet på regeringskansliets webbplats

För mer information

Marie Lann, pressekreterare hos Göran Hägglund, tfn: 076-768 59 05, e-post: Marie Lann
Irené Tinglöv, pressekreterare vid Sveriges Kommuner och Landsting, tfn: 070-692 44 37, e-post: irene.tinglov@skl.se