Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Regeringen fortsätter kampen mot prostitution och människohandel

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2008 10:03 CEST

Regeringen fattade i dag ytterligare ett beslut som innebär en förstärkning av myndigheternas arbete med att bekämpa prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Med dagens beslut tillförs polisorganisationen och Åklagarmyndigheten 52 miljoner kronor för att förstärka de operativa insatserna och för att utöka metod- och kompetensutvecklingen.

I förra veckan gav regeringen Kriminalvården i uppdrag att bedriva en verksamhet för kvinnor som befunnit sig i prostitution eller varit utsatta för människohandel. Vidare fick Brottsoffermyndigheten i uppdrag att genomföra utbildning som riktar sig till personal inom polisen, Åklagarmyndigheten, domstolsväsendet och Migrationsverket i frågor som rör prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

- Den här satsningen ingår som en viktig del i den mobilisering mot den grova organiserade brottsligheten som regeringen tidigare tagit initiativ till. Genom denna förstärkning skapar regeringen förutsättningar för att polis och åklagare med större uthållighet än i dag kan bekämpa prostitution och människohandel för sexuella ändamål, säger justitieminister Beatrice Ask i en kommentar till regeringens beslut.

- Sexköp är oacceptabelt om vi vill ha ett jämställt samhälle. Människohandel för sexuella ändamål är vår tids slavhandel. Polis och åklagare måste ha de resurser som krävs för att utreda alla fall ordentligt. Jag är stolt över att regeringen kan göra denna satsning inom ramen för handlingsplanen mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål, säger jämställdhetsminister Nyamko Sabuni.


Kontakt:
Martin Valfridsson
pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
0702-74 10 22

Malin Engstedt
Pressekreterare hos Nyamko Sabuni
070-357 51 94