Arbetsmarknadsdepartementet

Regeringen fortsätter satsning på förebyggande av hot och våld ur ett jämställdhetsperspektiv

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2011 13:10 CET

Regeringen ger i uppdrag åt Arbetsmiljöverket (AV) att fördjupa den satsning som genomfördes 2009 och 2010.

Uppdraget innebär att:

• En kunskapsöversikt kring hot och våld inom vård och omsorg ska tas fram.

• Frågan om hot och våld i skolan ska belysas ytterligare.

• Hot och våld kopplat till offentliganställdas tjänsteutövning ska beskrivas.

• Arbetsmiljöverket ska också genomföra särskilda inspektionsinsatser inom några branscher där jämställdhetsperspektivet särskilt behöver uppmärksammas.

Regeringen bedömer att en ökad satsning på att förebygga hot och våldsrisker med utgångspunkt från ett jämställdhetsperspektiv innebär ett bra komplement till verkets ordinarie tillsynsverksamhet. Samtidigt kan den ökade kunskap som projektet ger tillvaratas för att öka kvaliteten och effektiviteten i verkets framtida arbete.

AV får disponera 3,2 miljoner kronor för uppdraget under 2011.

Cherine Khalil
Pressekreterare
+46 76 778 68 42