Statsrådsberedningen

Regeringen främjar ungas demokratiska värderingar

Pressmeddelande   •   Jun 03, 2011 13:45 CEST

Den senaste World Values Survey-undersökningen i Sverige har presenterats på DN Debatt i dag. Där framgår att en fjärdedel av de yngre, i åldern 18-29 år, tycker att det vore bra om Sverige styrdes av en stark ledare, som inte behövde bry sig om demokratiska val.

- Det är skrämmande att vissa yngre har antidemokratiska värderingar. Forum för levande historia har genomfört värderingsundersökningar bland svenska gymnasieelever kring attityder mot judar, romer, muslimer, homosexuella och invandrare. Det finns en kärna av omkring 20 procent som uttrycker tydligt intoleranta attityder. Regeringen genomför också satsningar. Samtidigt visar många internationella studier att Sverige är en av världens bästa demokratier med både högt valdeltagande och stor respekt för mänskliga rättigheter. Men detta arbete måste ständigt pågå. Det man värnar vårdar man, säger demokratiminister Birgitta Ohlsson.

Regeringen satsar åtta miljoner på insatser för att öka demokratisk medvetenhet hos unga i riskzonen. Forum för levande historia har fått i uppdrag att ta fram metodmaterial som kan användas i undervisningen. Ungdomsstyrelsen ska fördela medel till organisationer som förebygger att unga utvecklar ett antidemokratiskt agerande eller rekryteras till antidemokratiska rörelser.

-Demokratin måste ständigt erövras. Ungdomar är en viktig målgrupp för regeringens satsningar på när det gäller demokrati, eftersom det är under ungdomsåren som en människas värderingar till stor del formas, avslutar Birgitta Ohlsson.


Kontakt:
Magnus Simonsson
Pressekreterare hos Birgitta Ohlsson
08-405 11 63
070-308 44 06