Justitiedepartementet

Regeringen fullföljer satsningen på rättsväsendet

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2006 13:18 CEST


Rättsväsendets resurser har ökat med drygt 3 miljarder kronor under mandatperioden. Resursförstärkningarna har gjort det möjligt att uppfylla regeringens mål om att öka antalet poliser och åklagare, att rusta domstolarna för det ökande antalet mål som satsningarna medför, att bygga ut antalet platser på anstalter och häkten samt att öka stödet för brottsoffer. Rättsväsendet beräknas tillföras 1,2 miljarder kronor 2007. Rättsväsendets totala anslag för 2007 beräknas därmed uppgå till 30,6 miljarder kronor.

Antalet poliser ökar för sjätte året i rad. Det finns i dag 1 500 fler poliser än år 2000 och drygt 660 fler civilanställda. Målet att utbilda 4 000 nya poliser under mandatperioden uppfylls. Under 2006 har polisen fått ett resurstillskott på 375 miljoner kronor. Polisens anslag beräknas öka med ytterligare 700 miljoner kronor 2007. Kampen mot den organiserade brottsligheten stärks och polisen öronmärker 120 miljoner kronor för detta arbete. Säkerhetspolisen får 21 miljoner kronor extra i år för att tillgodose behovet av ökat antal livvakter i samband med höstens riksdagsval. Polisens totala budget för 2007 beräknas uppgå till över 17 miljarder kronor.

År 2007 beräknas Åklagarmyndighetens anslag öka med 25 miljoner kronor. Ekobrottsmyndighetens anslag beräknas öka med 9 miljoner kronor under 2007. Sammanlagt beräknas åklagarväsendet tillföras 34 miljoner kronor under 2007 som ett led i satsningen på rättsväsendet. Åklagarväsendets totala budget för 2007 beräknas uppgå till 1,27 miljarder kronor.

Domstolsverkets anslag beräknas öka med ytterligare drygt 125 miljoner kronor 2007. Satsningen avser förutom den ökade måltillströmningen även den pågående reformeringen av domstolsväsendet. Domstolsväsendets totala budget för 2007 beräknas uppgå till 4,2 miljarder kronor.

Kriminalvårdens resurser beräknas öka för att kunna utöka antalet platser på anstalter och häkten. För år 2007 beräknas ökningar av anslaget med närmare 1,5 miljarder kronor jämfört med 2004. Tillskotten gör det möjligt för Kriminalvården att fullfölja den planerade platsutbyggnaden samt att utveckla verksamheten i fråga om säkerhet, behandling och sysselsättning. Kriminalvårdens totala anslag för 2007 beräknas uppgå till 6,1 miljarder kronor.


Kontakt:
Linda Romanus
Pressekreterare hos Thomas Bodström
08-405 47 22
0705-92 58 17
linda.romanus@justice.ministry.se

Enheten för polisfrågor samt allmän ordning och säkerhet
Peter Bringle
Departementsråd
08-405 46 25
070-267 84 25

Åklagarenheten
Ari Soppela
Departementsråd
08-405 46 72
070-276 01 81

Enheten för processrätt och domstolsfrågor
Per Hall
Departementsråd
08-405 47 05
070-276 00 27

Kriminalpolitiska enheten
Annika Lowén
Departementsråd
08-405 28 47
070-774 73 66-------------------------
Läs mer
-------------------------
Temasida för ekonomiska vårpropositionen 2006 (http://www.regeringen.se/sb/d/6561)


-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Prop 2005/06:100 2006 års ekonomoska vårproposition (http://www.regeringen.se/sb/d/6572/a/61851)


-------------------------
Bakgrundsmaterial
-------------------------
Läs om budgetprocessen (http://www.regeringen.se/sb/d/2459)