Näringsdepartementet

Regeringen genomför översyn av skogspolitiken

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2004 14:30 CEST

Regeringen har idag har fattat beslut om direktiven för att genomföra en utvärdering och översyn av skogspolitiken.

Utredarens uppgift blir att utvärdera och se över skogspolitiken så som den tillämpats de senaste tio åren samt lämna förslag till anpassningar och förbättrad måluppfyllelse. I översynen ingår att särskilt titta på aktiviteter för att förbättra röjningen och återplanteringen.

Utvärderingen ska ta som utgångspunkt att grunderna för den gällande skogspolitiken ligger fast. Det innebär att skogspolitikens två jämställda mål, ett produktionsmål och ett miljömål, ligger fast.

Vi har arbetat med den nu gällande avreglerade skogspolitiken sedan 1993 och först nu går det att se effekterna av de förändringar som då genomfördes. Därför genomför vi nu en fördjupad översyn av den politik som har förts sedan dess, säger Skogsminister Ulrica Messing i en kommentar.

- Bristerna när det gäller röjning och gallring är allvarliga eftersom de på sikt kan urholka förutsättningarna för virkesproduktionen, avslutar Ulrica Messing.

För att ge möjlighet att redan under utredningstiden diskutera olika frågor politiskt skall utredaren samråda med en parlamentariskt tillsatt referensgrupp. Utredningen skall rapporteras till regeringen senast den 31 december 2005.

Kontakt
Lovisa Lagerström Lantz
Pressekreterare
08-405 36 31
070-592 45 46