Justitiedepartementet

Regeringen ger bidrag till idrottsverksamhet i flyktingläger i Europa

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2004 13:29 CEST

Regeringen har idag beslutat att lämna ett bidrag på 400 000 kronor till Europarådet i syfte att erbjuda idrottsverksamhet till barn och ungdomar som på grund av väpnade konflikter befinner sig i flyktingläger i olika delar av Europa.

Bidraget är helt i linje med regeringens nationella satsning på barn- och ungdomsidrott, Handslaget. Satsningen innehåller bland annat speciella insatser riktade till barn och ungdomar i svenska flyktingförläggningar. Idrott kan fungera som en metod för att bryta den isolering och mentalt påfrestande tillvaro som unga människor lider av i och med flyktingskapet, säger idrottsministern Mona Sahlin.

Idrottsministern tillägger att regeringen kommer att verka för att ett jämställdhetsperspektiv ska genomsyra verksamheterna både nationellt och internationellt. Både flickor och pojkar ska vara delaktiga och känna den glädje och gemenskap som idrotten kan skapa.


Kontakt:
Marie Näslund
Pressassistent
08-405 45 89
070- 285 28 47

Ibrahim Haro
Dep. sekr.
08-405 15 05