Moderaterna

Regeringen ger dubbla signaler till Stockholms läns landsting

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2004 11:48 CEST

- Regeringen har satt Stockholms läns landsting i en omöjlig situation. Den kan inte kräva av landstinget att både säga upp personal och anställa personal samtidigt. Regeringen ger idag bidrag för att göra båda sakerna. Det är uppenbart att den ena delen av regeringen inte vet vad den andra gör. Detta säger den moderata riksdagsledamoten och ledamoten av finansutskottet Gunnar Axén, som idag lämnar in en interpellation om detta till finansminister Bosse Ringholm.

- Jag kräver att finansministern snarast klargör för Stockholms läns landsting vilka spelregler som gäller.


Interpellationen bifogas nedan.

Den 6 maj 2004 beviljade regeringen Stockholms läns landsting 400 miljoner kronor i omstruktureringsstöd. Bidraget betalas ut med 200 miljoner kronor i början av 2005 och med ytterligare 200 miljoner kronor när landstinget kan uppvisa att villkoren för bidraget infriats.

Stockholms läns landsting har därför åtagit sig att bland annat vidta åtgärder i syfte att sänka bruttokostnadsnivån med 1.700 miljoner kronor i enlighet med den av landstinget upprättade åtgärdsplanen. Åtgärdsplanen innefattar bland annat en sammanslagning av Karolinska sjukhuset och Huddinge sjukhus till Karolinska Universitetssjukhuset. Som en följd av den sammanslagningen kommer drygt 1.000 vårdanställda att förlora sina arbeten i Stockholms län.

I budgetpropositionen föreslås ett anställningsstöd till kommun- och landstingssektorn. Avsikten med stödet är att bland annat Stockholms läns landsting ska anställa vårdpersonal. Om landstinget agerade på så sätt skulle man inte uppfylla sina åtaganden gentemot staten avseende det omstruktureringsbidrag som landstinget fått. Det något märkliga situationen för landstinget i Stockholm är att regeringen å ena sidan begär av landstinget att man ska friställa vårdpersonal, och å den andra sidan begär av landstinget att man ska nyrekrytera personal.

Min fråga till finansministern blir därför:

Vad avser finansministern göra för att klargöra situationen för Stockholms läns landsting?

Gunnar Axén (m)