Miljödepartementet

Regeringen ger klartecken för utbyggnad av väg E 18 vid Stockholm

Pressmeddelande   •   Jul 08, 2004 13:45 CEST

Regeringen har i dag beslutat att tillåta att ca 6 km av väg E 18 i nordvästra Stockholmsområdet byggs ut till motorväg.

Regeringen har prövat vägprojektet utifrån miljöbalkens regler. Den nuvarande väg E 18 är otillräcklig för dagens trafik på sträckan Hjulsta Ulriksdal och orsakar även miljöproblem i omgivningarna, främst buller och luftföroreningar.

Dagens beslut innebär att E 18 även i framtiden kommer att passera nära Tensta och Rinkeby. Regeringen bedömer dock att den nya motorvägen kommer att innebära väsentliga förbättringar jämfört med nuvarande förhållanden, bland annat genom att vägen förses med bullerskydd på båda sidor och sänks ner i vissa avsnitt så att den kan överdäckas.

Kontakt
Krister Nilsson
Vik. Pressekreterare
08-405 20 53 Ulla Gustavsson
Departementsråd
08-405 27 06