Miljödepartementet

Regeringen ger klartecken till myggbekämpning i Nedre Dalälven

Pressmeddelande   •   Jul 16, 2009 10:17 CEST

Regeringen har i dag beslutat att tillåta att Kemikalieinspektionen ger tillstånd för myggbekämpning med medlet Vectobac G i delar av Nedre Dalälvsområdet. Bekämpningen får genomföras utifrån vad som är nödvändigt för att göra situationen uthärdlig under återstoden av sommarsäsongen 2009.

- Den stora mängden myggor innebär en direkt fara för människors hälsa. Det är en akut allmän angelägenhet att avvärja kläckningar av nya myggor, säger miljöminister Andreas Carlgren.

Massförekomsten av myggor vid nedre Dalälvsområdet är ett allvarligt problem. Förhållandena är olidliga för människor och djur, som inte längre kan vistas utomhus. Problemet får stora negativa konsekvenser näringslivet. Både turistnäringen och lantbruksnäringen drabbas hårt.

Kemikalieinspektionen har begärt regeringens tillåtlighet att lämna tillstånd för bekämpning med Vectobac G i vissa skyddade s.k. Natura 2000-områden med mycket höga naturvärden.

- Vi har varit angelägna om att kunna ge boende i området snabbt besked om en besprutning av områdena för en bättre boendemiljö. Vi ger därför nu beskedet att Kemikalieinspektionen kan gå vidare att ge tillstånd för myggbekämpning, säger Andreas Carlgren.

Regeringen bedömer dagens situation ohållbar. Tillstånd ges därför för användningen av bekämpningsmedlet Vectobac G. Medlet får användas för bekämpning av myggor i de delar av Natura 2000-områdena som den lokala projektgruppen, representerat av NEDAB, har ansökt om att få bespruta.

Vectobac G är ett biologiskt bekämpningsmedel som är avsett att användas mot mygglarver. Medlet är ännu inte godkänt i Sverige, men en prövning pågår hos Kemikalieinspektionen. Medlet har tidigare fungerat utan att man har kunnat konstatera några bieffekter för naturvärden.

Kontakt:
Leif Holmberg
Politisk sakkunnig
tf presskontakt
070-950 22 45

Lina Oscarsson
Departementssekreterare
Miljödepartementet
08-405 53 72


-------------------------
Externa länkar
-------------------------
Kemikalieinspektionen (http://www.kemi.se)